slovensko 

  english 

  italiano 

  hrvatski 

  srpski

  domov 

  natisni 

  zemljevid 

  e-pošta 

  kolofon
kras menu
kras d.d.
vizitka
kras v tujini
vodstvo
priznanja in nagrade
trgovina kraških dobrot
kras izdelki
kraški pršut
pršuti
pancete
narezki
salame
mortadela
kraški zašink
kuhan pršut
slanine
šunke
izdelki v ovitku
goveji izdelki
darilni program
kras meso
makrokonfekcija
mikrokonfekcija


Modra številka: 080 80 55

si.Brand *****

Best Buy

KUPUJEM SLOVENSKO
KRAS je podporni član kampanje KUPUJEM SLOVENSKO
Darilni program
kras video
Krasov pršut
Kuhan in pečen pršut Kras
Mortadela Kras
Trenutek
kras zaposlujemo
aktualno - zaposlimo
Smo družba, ki je z nenehnim vlaganjem v tehnologijo, razvoj in posodobitev proizvodnje, postala največja mesnopredelovalna industrija v Sloveniji.
K sodelovanju vabimo vse, ki se želijo pridružiti uspešnemu kolektivu in s svojim znanjem ter delom prispevati k realizaciji zastavljenih ciljev.
...

več
kras aktualno
11.08. Dan odprtih vrat PRŠUTARNE KRAS v Šepuljah

arhiv sporočil
mesnine dežele kranjske d.d.
kras | kras d.d.

KRAS  odprl vrata pršutarne v Šepuljah

V nedeljo, 12. avgusta, je družba Kras d.o.o. privabila množico obiskovalcev, ki so skupno poskusili preko 8.000 rezin pršuta. V sklopu dneva odprtih vrat so ta dan potekali vodeni ogledi pršutarne v Šepuljah, organizirana je bila razstava najboljših pršutov ter delavnica, ki je pripomogla spoznavanju specifičnih lastnosti terana in pršuta.
Preberi več...Izdelki podjetja Kras d.d. so izdelani za trg, za zadovoljevanje potreb in zahtev odjemalcev na konkurenčni osnovi. Sistem vodenja je nastal in se razvijal na osnovi znanj in spoznanj na trgu v tehnologiji, veterini, medicini in se navezuje na naše delo znanja, sposobnosti, organizacijo. Odnos z odjemalci temelji na poštenosti in učinkovitosti: odjemalec je v vsakem primeru seznanjen z vrednostjo in vsebino izdelka, ki ga dobi v zameno za svoj denar.

Seveda je naša naloga, poleg zadovoljitve odjemalca, zadovoljiti tudi lastnika, saj je le-tako omogočena dolgoročnost in  zadovoljstvo zaposlenih in s tem možnost uresničevanja prvih dveh ciljev.

Kakovost zagotavljamo v vseh fazah poslovnega procesa, od razvoja do proizvodnje, distribucije in prodajnega servisa. Stalno se izpopolnjujemo in trudimo, da bi izboljšali kakovost izdelkov in seveda znižali stroške poslovanja.

Že pred leti smo pričeli z uvajanjem HACCP, ki je lani postal obvezen za industrijske obrate mesnopredelovalne industrije. Sedaj je to že utrjen in uveljaven sistem dela.

V letu 1999 smo pričeli udejanjati tudi našo stalno željo – vpeljati ISO standard v Kras – da bi dobili pravo orodje za celovito obvladovanje kakovosti. Sistem utrjujemo ali nenehno izboljšujemo.

Veseli smo, da smo se za to odločili. Prav tako smo veseli napredka, ki smo ga v pripravah na uvedbo dosegli in še z večjo vnemo se bomo v prihodnje trudili nadomestiti zamujeno

Vsi delavci v podjetju KRAS d.d. smo dolžni dosledno izvajati predpisane in sprejete elemente sistema vodenja. Vodstvo podjetja bo, s pregledovanjem sistema vodenja s  strani vodstva, izvajanjem notranjih presoj sistema vodenja in HACCP ter drugih sistemov, ugotavljalo doseženo skladnost z dogovorjenimi zahtevami.

Za uspešno vodenje in delovanje moramo naše podjetje usmerjati in obvladovati na sistematičen in pregleden način. Uvedba in vzdrževanje sistema vodenja, zasnovanega na nenehnem izboljševanju delovanja ter ob upoštevanju potreb vseh zainteresiranih strani, nam lahko zagotovi uspeh in pomembne poslovne učinke.

Zato je privzem sistema vodenja po ISO 9001:2000 naša strateška odločitev.

Namen našega podjetja je nenehno prepoznavati in izpolnjevati potrebe in pričakovanja naših odjemalcev in drugih zainteresiranih strani: naših zaposlenih, naših dobaviteljev – partnerjev, naših lastnikov in širše družbe, da bi tako dosegli konkurenčno prednost in to na učinkovit in uspešen način. Prav tako je naš namen doseči, vzdrževati in izboljševati celotno delovanje in vse sposobnosti našega podjetja.


Napotki za sistem vodenja obvezujejo najvišje vodstvo našega podjetja pa tudi vse sodelavce k uporabi naslednjih načel vodenja:

Osredotočenost na odjemalce – zavedamo se obveznosti do naših odjemalcev, zato razumemo njihove trenutne in prihodnje potrebe, izpolnjujemo njihove zahteve in si prizadevamo preseči njihova pričakovanja.

Voditeljstvo – vodje vzpostavljamo enotnost namena in usmeritve našega podjetja. Ustvarjamo in vzdržujemo notranje okolje, v katerem se lahko sodelavci popolnoma vključujejo v doseganje ciljev naše družbe.

Vključenost zaposlenih – sodelavci na vseh ravneh so jedro našega podjetja in njihova popolna vključenost omogoča, da njihove sposobnosti uporabimo v korist našega podjetja.

Procesni pristop – željene rezultate bomo dosegli uspešneje, če bomo aktivnosti in z njimi povezane vire vodili kot proces.

Sistemski pristop k vodenju – prepoznavanje, razumevanje in vodenje medsebojno povezanih procesov kot sistem, prispevajo k učinkovitosti in uspešnosti našega podjetja pri doseganju njenih ciljev.

Nenehno izboljševanje – je kot vsesplošno delovanje vseh zaposlenih, stalen cilj našega podjetja.

Odločanje na podlagi dejstev – naše uspešne rešitve naj temeljijo na analizah podatkov in informacij.

Vzajemno koristni odnosi z dobavitelji – naše podjetje in naši dobavitelji smo medsebojno odvisni zato vzajemno koristen odnos povečuje sposobnost obeh za ustvarjanje vrednosti.

Voditeljstvo, zavezanost in aktivna vključenost vodstva in sodelavcev so bistveni za razvoj in vzdrževanje učinkovitega in uspešnega sistema vodenja zato naš sistem vodenja vključuje ukrepe za:

 • vzpostavitev vizije, politike in strateških ciljev, ki so skladni z namenom naše družbe,

 • vodenje naše družbe z zgledom, da bi razvijali zaupanje pri naših sodelavcih,

 • sporočanje usmeritev in vrednot našega podjetja,

 • sodelovanje v projektih izboljševanja, iskanja novih metod, rešitev in storitev,

 • pridobivanje povratnih informacij o učinkovitosti in uspešnosti sistema vodenja

 • prepoznavanje procesov realizacije storitev, ki naši družbi zagotovijo dodano vrednost,

 • prepoznavanje podpornih procesov, ki vplivajo na učinkovitost in uspešnost realizacije,

 • ustvarjanje okolja, ki spodbuja vključevanje in razvoj sodelavcev,

 • zagotavljanje strukture in virov, ki so potrebni za podporo strateških planov naše družbe,

 • določanje metod za merjenje delovanja kot n.pr.: finančno merjenje, merjenje procesov, primerjave z najboljšimi, ocenjevanje odjemalcev in drugih dejavnikov. • Delovanje, z uporabo načel in ukrepov sistema vodenja ter informacij merjenj in ocenjevanj, zagotavljajo nenehno izboljševanje sistema vodenja kot gonilo izboljševanja delovanja v naši družbi.                                      


  Direktorja podjetja:
  Stojan Hergouth, Janez Rebec
                                                                         KRAS d.o.o.
  Šepulje 31
  6210 Sežana

  Tel: 05/73 10 300
  Fax:  05/73 10 327

  info@kras.si