Program razvoja podeželja

Informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki jih izvaja Kras d.o.o. na podlagi prejema podpore iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 – 2020. 1.Podukrep 4.2: Podpore in naložbe v proizvodnjo

6. Javni razpis 

Odločba do pravice sredstev: 33141-122/2020/11

Projekt: Investicija v nabavo tehnološke, programske in strojne opreme v obratu Šepulje


POVZETEK

Podjetje Kras d.o.o. je v letu 2020 kandidiralo na 6. javnem razpisu 4.2. Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov.

GLAVNE DEJAVNOSTI

Osnovni namen predstavljene investicije je nova tehnološke oprema, ki bo omogočila proizvodnjo kakovostnejših in proizvodnjo novih izdelkov, izboljšala kvaliteto poslovnih podatkov odločanja ter izboljšala pogoje dela ter posledično ugodno vplivala na dvig produktivnosti. Slednja se bo odražala tudi pri realizaciji prihrankov.

CILJI

S tem namerava investitor doseči predvsem naslednje temeljne cilje:

 • posodobitev tehnoloških postopkov,
 • povečanje kvalitete proizvodnje,
 • povečanje konkurenčne sposobnosti,
 • zmanjšanje stroškov na enoto proizvoda
 • doseganje boljših finančnih rezultatov.


PRIČAKOVANI REZULTATI

Oprema je namenjena posodobitvi sedanjih linij in izboljšanju konkurenčnosti. Digitalizacija bo pripomogla pri upravljanju družbe in sprejemanju poslovnih odločitev. Dvignili bomo produktivnost, zmanjšali reklamacije in s tem konkurenčnost izdelkov.Podukrep 4.2: Podpore in naložbe v proizvodnjo

7. Javni razpis 
Odločba do pravice sredstev: 33141-91/2022/12
Projekt: Investicija v nabavo tehnološke, programske, strojne opreme ter gradnja lesenega objekta v obratu Šepulje

POVZETEK

Podjetje Kras d.o.o. je v letu 2022 kandidiralo na 7. javnem razpisu 4.2. Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov.

GLAVNE DEJAVNOSTI

Osnovni namen predstavljene investicije je nova tehnološke oprema, ki bo omogočila proizvodnjo kakovostnejših in proizvodnjo novih izdelkov, izboljšala kvaliteto poslovnih podatkov odločanja ter izboljšala pogoje dela ter posledično ugodno vplivala na dvig produktivnosti. Slednja se bo odražala tudi pri realizaciji prihrankov. Investicija zajema tudi gradnjo skladišča, ki bo v celoti zgrajen iz lesa, kar bo doprineslo uporabo naravnih virov pri gradnji.

CILJI

S tem namerava investitor doseči predvsem naslednje temeljne cilje:

 • posodobitev tehnoloških postopkov,
 • uporaba obnovljivih virov
 • povečanje kvalitete proizvodnje,
 • povečanje konkurenčne sposobnosti,
 • zmanjšanje stroškov na enoto proizvoda
 • doseganje boljših finančnih rezultatov.


PRIČAKOVANI REZULTATI

Oprema je namenjena posodobitvi sedanjih linij in izboljšanju konkurenčnosti. Digitalizacija bo pripomogla pri upravljanju družbe in sprejemanju poslovnih odločitev. Dvignili bomo produktivnost, zmanjšali reklamacije in s tem konkurenčnost izdelkov.


Podukrep 4.2: Podpore in naložbe v proizvodnjo

10. Javni razpis
Odločba do pravice sredstev: 33141-3/2023/12
Projekt: Investicija v obnovljive vire električne energije, tehnološko opremo in strojno opremo namenjeno informacijski podpori


POVZETEK

Podjetje Kras d.o.o. je v letu 2023 kandidiralo na 10. javnem razpisu 4.2. Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov.

GLAVNE DEJAVNOSTI

Najpomembnejši element predstavljene investicije je izgradnja sončne elektrarne za lastno oskrbo z električno energijo, s katero bomo zmanjšali ogljični odtis družbe in znižali stroške povezane z oskrbo z električno energijo ter obenem povečali konkurenčnost družbe. Poleg tega bomo z investicijo pridobili sodobno, tehnološko bolj izpopolnjeno opremo, ki bo omogočila proizvodnjo kakovostnejših proizvodov. Hkrati je namen te investicije prenova informacijske strojne opreme s čimer želimo izboljšati tako delovanje kot varnost poslovanja ter prenova poslovne aplikacije za finančno poslovanje.

CILJI

S tem namerava investitor doseči predvsem naslednje temeljne cilje:

 • zmanjšanje porabe vode
 • zmanjšanje odpadkov
 • posodobitev tehnoloških postopkov,
 • povečanje kvalitete proizvodnje,
 • povečanje konkurenčne sposobnosti,
 • zmanjšanje stroškov na enoto proizvoda
 • zmanjšanje ogljičnega odtisa družbe
 • doseganje boljših finančnih rezultatov
 • izboljšanje delovnih pogojev
 • izboljšanje informacijske varnosti
 • izboljšanje nadzora nad finančnim poslovanjem

PRIČAKOVANI REZULTATI

Obravnavan investicijski poseg izhaja iz zahtev tržnega povpraševanja, tehnologije proizvodnje in prostorskih danosti objekta, izbrana tehnološka oprema pa je rezultat temeljitih analiz zbranih ponudb in predstavlja optimalno rešitev projekta.

Povezave