Vizitka

Kras, d. o. o. je mesnoprerađivačka kompanija sa tradicijom dužom od 50 godina i najveći je slovenački proizvođač pršuta i kraških mesnih specijaliteta. Njegova osnovna misija jeste snabdevanje slovenačkog tržišta kao i tržišta susednih zemalja mesnim proizvodima vrhunskog kvaliteta. Najplemenitiji i najprepoznatljiviji su Kraški pršut, Kraška panceta i Kraški vrat.

Krasovi proizvodi proizilaze iz kraške tradicije, zaveštanja meštana i oponašanja umeća starih majstora. Prateći saznanja struke i ulažući u tehnološko usavršavanje njihove pripreme, održavamo vrhunski kvalitet koji je prilagođen zahtevima savremenih kupaca. U bogatoj paleti proizvoda pored kraških tradicionalnih specijaliteta naći ćete i brojne trajne salame, mortadele, kuvani i pečeni pršut i barene polutrajne proizvode.

Sedište društva i drugi podaci

Naziv kompanije

KRAS mesnopredelovalna industrija d.o.o.

Sedište kompanije

Šepulje 31, 6210 Sežana

Telefon

+386 57 310 300

Faks

+386 57 310 327

Poreski broj

SI54127106

Matični broj

5244005000

Društva u inostranstvu

Srbija

KRAS BEO d.o.o., direktor g. Milutin Nikić; nikic.milutin@pivka-s.co.rs

Hrvatska

KRAS mesna industrija d.o.o.,
direktor g. Andrej Teraž; andrej.teraz@kras.si

Hrvatska

Voditelj poslovne jedinice, gdć. Dinka Volf Klepec; dinka.volf.klepec@kras-mi.hr

Rukovodstvo

Direktor društva

Stojan Hergouth

Direktor nabavke i prokurista

Borut Volk

Direktor prodaje domaće tržište

Andreja Gerželj Breščič

Direktor prodaje inostrana tržišta

Andrej Teraž

Direktor sektora za finansije i računovodstvo

Slavica Čok

Direktor proizvodnje

Aljoša Pegan