Vizitka

Kras d. o. o. je kompanija za preradu mesa s više od 50 godina tradicije i najveći je slovenački proizvođač pršuta i kraških mesnih specijaliteta. Naša osnovna misija jeste proizvodnja mesa vrhunskog kvaliteta u duhu kraške i primorske tradicije. Izvrsnim ukusom svojih proizvoda obogaćujemo trpeze na važnim događajima ili bivamo deo kulinarskog užitka savremene svakodnevice. Naši proizvodi su važan gradivni element slovenačke kulinarske raznovrsnosti.

Najprepoznatljiviji proizvodi jesu kraški pršut, kraška panceta i kraški vrat. Krasovi proizvodi proizilaze iz kraške tradicije, zaveštanja meštana i oponašanja umeća starih majstora. Prateći saznanja struke i ulažući u tehnološko usavršavanje njihove pripreme, održavamo vrhunski kvalitet koji je prilagođen zahtevima savremenih kupaca. U bogatoj paleti proizvoda pored kraških tradicionalnih specijaliteta naći ćete i brojne trajne salame, mortadele, kuvani i pečeni pršut i barene polutrajne proizvode.

Društvo želi da zadrži svoju ulogu vodećeg slovenačkog proizvođača tradicionalnih kraških mesnih prerađevina i da se najsavremenijim tehnološkim postupcima, tehnološkim, nutricionističkim i kulinarskim znanjem što više približi potrebama i željama savremenog potrošača u pogledu pakovanja, distribucije i marketinške komunikacije.

Sedište društva i drugi podaci

Naziv kompanije

KRAS mesnopredelovalna industrija d.o.o.

Sedište kompanije

Šepulje 31, 6210 Sežana

Telefon

+386 57 310 300

Faks

+386 57 310 327

Poreski broj

SI54127106

Matični broj

5244005000

Društva u inostranstvu

Srbija

KRAS BEO d.o.o., direktor Milutin Nikić; nikic.milutin@pivka-s.co.rs

Hrvatska

KRAS mesna industrija d.o.o.,
direktor Dinka Volf Klepec; dinka.volf.klepec@kras-mi.hr

Rukovodstvo

Direktor društva

Stojan Hergouth

Direktor nabavke i prokurista

Borut Volk

Direktor prodaje domaće tržište

Andreja Gerželj Breščič

Direktor prodaje inostrana tržišta

Andrej Teraž

Direktor sektora za finansije i računovodstvo

Slavica Čok

Direktor proizvodnje

Aljoša Pegan