SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA
SPLETNE TRGOVINE KRAS

Splošno

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine Kras so v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) in sestavljeni na podlagi priporočil Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) ter mednarodnih kodeksov za spletno in elektronsko poslovanje. Ponudnik izdelkov je družba KRAS mesnopredelovalna industrija d.o.o., s sedežem na naslovu Šepulje 31, 6210 Sežana (v nadaljevanju poimenovana tudi »ponudnik«).

Z uporabo spletne strani https://trgovina.kras.si/ in pripadajočih storitev oz. z nakupom izdelkov sprejemate vse pogoje prodaje in uporabe. Pridržujemo si pravico do sprememb in dopolnitev zato redno spremljajte stran in bodite obveščeni o vseh spremembah. Z uporabo spletne strani https://trgovina.kras.si/ se strinjate in soglašate, da ste pogoje prebrali in razumeli in se z njimi v celoti strinjate ter jamčite za pravilnost vaših podatkov.

Dostopne informacije na spletni strani https://trgovina.kras.si/

Ponudnik spletne trgovine se zavezuje, da bo kupcu nudil vselej dostopne informacije do:

– identitete ponudnika (ime in sedež podjetja, številka registra),

– kontaktnih podatkov, ki uporabniku oziroma kupcu omogočajo komunikacijo s ponudnikom,

– bistvenih značilnosti blaga,

– pogojev, stroškov in možnih načinov dostave blaga,

– jasno določenih cen in razvidnega prikaza, ali že vsebujejo davke in stroške dostave,

– možnih načinov plačila,

– časovne veljavnosti ponudbe ter pogojev in rokov za odstop od pogodbe,

– pojasnil postopka ob pritožbi,

– podatkov o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci.

Naročilo

Po oddaji naročila bo na kupčev e-naslov avtomatsko poslana potrditev naročila. V njem bodo navedene vse potrebne informacije glede naročila in plačila. Potrditev naročila ni potrdilo, da je blago na zalogi ali da se je odprema naročenega blaga začela vršiti. Pomeni le obvestilo kupcu/naročniku, da je ponudnik prejel naročilo in da se je hkrati s tem začel postopek preverjanja dobavljivosti blaga. Obstaja možnost, da nekateri izdelki niso dobavljivi.

Če naročenega izdelka ni na zalogi ali naročila ni mogoče izvesti zaradi drugih razlogov, bo kupec o tem obveščen po elektronski pošti. Ponudnik si pridržuje pravico do zavrnitve kateregakoli naročila iz naslova nedobavljivosti izdelkov.

Cena

Cene izdelkov, navedene na spletni strani, so v evrih (EUR) in vključujejo DDV v predpisani višini oz. stopnji, v kolikor ni na spletni strani izrecno napisano drugače. Znižana cena predstavlja znižano redno ceno, po kateri se prodaja predstavljeni izdelek. Znižana cena lahko velja za določen ali nedoločen čas.

Vse cene v spletni trgovini so cene izdelkov in vsebujejo stroške dostave. Navedene cene veljajo samo za naročanje preko spletne trgovine in veljajo v trenutku, ko je naročilo oddano ter nimajo v naprej določene veljavnosti in veljajo v primeru plačila z objavljenimi možnimi oblikami plačila. Slike izdelkov so ilustrativne in ne nujno odražajo v celoti dejanskega stanja ponudbe.

Zaradi narave poslovanja preko svetovnega spleta si ponudnik pridržuje pravico do spreminjanja, ažuriranja in spremembe ponudbe v spletni trgovini. Cene se lahko spreminjajo. V kolikor se cena oziroma status dobavljivosti spremeni med samo obdelavo naročila, bo ponudnik kupcu omogočil možnost odstopa od nakupa, oziroma ponudil najboljšo možno rešitev, ki bo v obojestransko zadovoljstvo.

Dostava, način plačila, stroški dostave

Vsi izdelki se pošiljajo preko GLS Slovenija (v nadaljevanju: »dostavljalec«) na kupčev naslov, ki je naveden v naročilu.

Cilj ponudnika je, da je dostava izvršena že v petih (5) delovnih dneh, vendar lahko v nekaterih primerih od potrdila naročila kupca do dostave mine sedem (7) delovnih dni. Ob sobotah, nedeljah in praznikih se odprema blaga ne izvršuje. V primeru okoliščin, ki predstavljajo višjo silo, ali druge objektivne okoliščine, na katere niti ponudnik niti dostavljalec nimata vpliva, lahko dostava traja ustrezno dlje.

Ponudnik ni odgovoren za zamude s strani GLS Slovenija in za druge dejavnike oz. okoliščine, ki niso odvisne od ravnanja ponudnika in slednji nanje nima neposrednega vpliva (npr.: okvare pri pošiljanju s strani tretje stranke, ekstremne vremenske nevšečnosti, ipd.)

Dostavljalec vroči naročeno blago naslovniku osebno na naslovu, ki ga je kupec izbral kot kraj prevzema. Kupnino kupec plača dostavljalcu, če ni izbral možnosti predplačila (npr. plačilo po predračunu) in kupnine že prej poravnal. Plačilo kupnine dostavljalcu je možno z gotovino ali plačilno kartico (Visa, Mastercard, BA , Maestro).

Dostava se izvaja le na območju Republike Slovenije.

Kupec oziroma naslovnik je dolžan ob prevzemu preveriti količino in kakovost blaga. V primeru kakršnihkoli poškodb blaga ali drugih pomanjkljivosti, bodisi količinskih, bodisi kakovostnih, mora o tem nemudoma obvestiti ponudnika in v zvezi s tem predložiti ustrezna dokazila.

Odstop od naročila

Kupec ima možnost, da po oddaji elektronskega naročila v 24 urah odstopi od naročila na podlagi obvestila o odstopu na elektronski naslov : spletnaprodaja@kras.si

V skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) lahko naročeno blago kupec, kupljeno po pogodbi na daljavo (kamor spada tudi nakup preko interneta), brez razloga vrne. Pravico do odstopa od pogodbe kupec uveljavlja, tako da v roku 15 dni od prejema blaga pisno sporoči ponudniku na elektronski naslov spletnaprodaja@kras.si, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo potrebno navesti razlog za svojo odločitev. Šteje se, da je sporočilo pravočasno, če je oddano v roku. Kupec mora nato najkasneje v 30 dneh po sporočilu o odstopu od pogodbe vrniti blago originalno zapakirano, v nespremenjeni količini in nepoškodovano ter še neuporabljeno podjetju Kras d.o.o., Šepulje 31, 6210 Sežana. Stroške vračila blaga v celoti plača kupec. Pošiljk z odkupnino ponudnik ne sprejema.

Vračilo kupnine

Če kupec pravočasno in pravno veljavno odstopi od naročila, mu ponudnik po prejemu blaga in ugotovitvi, da je to nepoškodovano, v nespremenjeni količini in še neuporabljeno, skladno z zakonom vrne vsa prejeta plačila. Stroške vračila blaga pri odstopu od naročila krije kupec sam. Denar ponudnik vrne takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v 15 dneh po prejemu sporočila o odstopu od naročila in vrnitvi blaga. Kupec je dolžan ob vračilu blaga predložiti tudi račun za blago in poslati osebne podatke ter osebni račun kamor želi, da se plačilo vrne.

Zavrnitev naročila

Spletna trgovina https://trgovina.kras.si/ lahko naročilo, za katerega ugotovi, da ga pod navedenimi pogoji in podatki, s katerimi razpolaga, ne more izvesti, kadarkoli zavrne.

Hranjenje naročila

Oddano elektronsko naročilo oz. kupoprodajna pogodba se hrani na sedežu ponudnika. V kolikor bi kupec zahteval kopijo naročila, ga le-ta prejme na elektronski naslov oziroma na fizični naslov, ki je naveden v naročilu. Zahteva se lahko poda na naš e-naslov: spletnaprodaja@kras.si ali pisno na sedež ponudnika.

Reklamacija

V kolikor izdelek, ki ga je kupec prejel, ne ustreza zahtevanim oz. objektivno pričakovanim lastnostim, ga lahko ponudnik nadomesti z drugim izdelkom ali kupcu na njegovo željo vrne denar/kupnino. Nepoškodovan, neuporabljen in zapakiran v originalni embalaži lahko izdelek kupec vrne v roku 15 dni od nakupa na naslov: Kras d.o.o., Šepulje 31, 6210 Sežana in ponudnik bo kupcu vrnil denar. Možnost vračila ne velja, če je bila originalna embalaža na kakršenkoli način poškodovana ali je bil odstranjen varnostni pečat na izdelku, oziroma je bil izdelek uporabljen.

V kolikor je razlog za vračilo reklamacija izdelka, mora kupec najprej poslati obvestilo o reklamaciji na e-mail: info@kras.si . V pisnem obvestilu mora navesti in obrazložiti predmet in vzrok reklamacije, o tem predložiti ustrezna dokazila ter priložiti originalni račun ali kopijo računa, ki dokazuje, da je bil nakup opravljen preko spletne trgovine Kras. Ponudnik v največ petih delovnih dneh pisno obvesti kupca, sporoči status reklamacijskega zahtevka, ter pojasni potek reklamacijskega postopka.

Stroške pošiljanja vedno krije pošiljatelj, razen če je v naprej dogovorjeno drugače. Pošiljk z odkupnino ponudnik ne sprejema.

Vračilo poškodovanih pošiljk

V kolikor je paket, s katerim je kupec prejel naročene izdelke, fizično poškodovan, v njem manjka vsebina ali ob prevzemu kaže znake odprtja, lahko kupec paket zavrne, oziroma s kurirjem, ki je takšen paket dostavil, obvezno napiše škodni zapisnik. Ponudnik bo skupaj z GLS Slovenija poskrbel, da bo reklamacija rešena v najkrajšem možnem času.

Omejitev starosti

Zakonsko je določena prepoved prodaje alkoholnih pijač in pijač, ki so jim dodane alkoholne pijače:

– osebam, mlajšim od 18 let,

– osebam, ki kažejo očitne znake opitosti od alkohola in

– osebam, za katere se upravičeno domneva, da bodo navedene izdelke posredovale osebam, mlajšim od 18 let.

V primeru prevzema naročila je dolžnost ponudnika, da od vsake osebe, za katero domneva, da ni starejša od 18. let zahteva, da predhodno izkaže svojo starost z javno listino, s katero se dokazuje istovetnost oseb. Če kupec to odkloni, se mu navedenih izdelkov ne sme prodati.

Varstvo potrošnikov

Ponudnik ima pravico zavrniti katerokoli spletno naročilo in o tem odloča po lastni presoji. Zavrnitev naročila mora biti obrazložena, ponudnik pa mora o zavrnitvi nemudoma obvestiti kupca.

Politika zasebnosti in varovanje podatkov

Ponudnik se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov v skladu z veljavno zakonodajo in ne razkriva informacij o kupcih, razen v primerih, predvidenih z zakonom in ko je zahteva podana v pisni obliki s strani pristojnih organov.

Za nakup v spletni trgovini https://trgovina.kras.si/ potrebujemo naslednje osebne podatke:

– ime in priimek,

– elektronska pošta,

– telefonska številka,

– podatki o naslovu,

– kraj,

– poštna številka in pošta.

Navedeni podatki ponudniku omogočajo, da lahko kupčevo naročilo korektno izpelje ter kupca lahko o morebitnih spremembah ob naročilu tudi tekoče obvesti.

Podatki za dostavo so enaki kot podatki za plačilo.

Spletna trgovina Kras lahko samodejno zbira tudi nekatere podatke o strojni in programski opremi kupčevega računalnika. Med te podatke sodijo: naslov IP, vrsta brskalnika, imena domen, čas dostopanja in naslovi spletnih strani, ki jih je kupec obiskal v ponudnikovi spletni trgovini. Kupec z uporabo spletne trgovine Kras soglaša z zbiranjem tovrstnih podatkov. Ponudnik uporablja te informacije izključno za izračun splošne statistike o uporabi spletne trgovine Kras in opitimizacijo poslovanja.

Varnost spletne trgovine

Spletna trgovina Kras uporablja več varnostno-zaščitnih sistemov, ki zagotavljajo ustrezno zaščito pred izgubo ali zlorabo podatkov.

Odgovornost

Vsa vsebina na spletnih straneh https://trgovina.kras.si/ je informativne narave in se uporablja zgolj kot vir splošnih informacij.

Ponudnik deluje v skladu z veljavno zakonodajo ter neprenehoma skrbi za uporabnike in kupce. V primeru morebitnih sporov si po svojih najboljših močeh prizadeva za sporazumno rešitev. V primeru pritožbe se kupec lahko obrne na objavljene kontakte.

Ponudnik se v svoji spletni trgovini trudi zagotoviti ustrezne slikovne materiale in opise izdelkov.

Glede morebitnih napak uporabniki lahko kadarkoli obvestijo oziroma opozorijo ponudnika, za kar jim bo v spletni trgovini Kras iskreno hvaležen.

Pritožbe in spori in uporaba prava

Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo s področja varstva potrošnikov. Po najboljših močeh se trudi izpolnjevati svojo dolžnost in vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb. Pritožbo lahko uporabnik (kupec) odda na e-poštni naslov : spletnaprodaja@kras.si . Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

Ponudnik bo v petih (5) delovnih dneh potrdil, da je prejel pritožbo in poslal uporabniku (kupcu) odgovor glede obravnave in časovne rešitve pritožbe ter ga sproti obveščal o poteku postopka. Morebitne spore si bo ponudnik prizadeval po svojih najboljših močeh rešiti sporazumno. V kolikor sporazumna rešitev spora ne bo dosežena, je za reševanje vseh sporov med ponudnikom in uporabnikom (kupcem) krajevno izključno pristojno stvarno sodišče v Ljubljani. Ponudnik in uporabnik (kupec) kot udeleženca v elektronskem poslovanju medsebojno priznavata veljavnost elektronskih sporočil na sodišču.

Za vsa pravna razmerja med kupcem in ponudnikom, za vsa vprašanja v zvezi s presojo teh Splošnih pogojev poslovanja in za vse morebitne spore med ponudnikom in uporabnikom (kupcem) velja in se uporablja izključno slovensko pravo.

Za vsa razmerja ter za pravice in obveznosti, ki niso urejene s temi Splošnimi pogoji poslovanja, se smiselno uporabljajo določila Obligacijskega zakonika (OZ), Zakona o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT), Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot).

Spremembe splošnih pogojev poslovanja

V primeru kakršnihkoli sprememb predpisov, ki urejajo poslovanje spletnih trgovin, varstvo podatkov ter druga področja, ki so v zvezi s poslovanjem spletne trgovine ponudnika, in v primeru sprememb lastne poslovne politike lahko ponudnik spreminja in/ali dopolnjuje te Splošne pogoje poslovanja ter se obveže, da bo o spremembah sproti seznanil uporabnike na primeren način, kamor šteje zlasti obveščanje prek spletne strani https://trgovina.kras.si/ .

Vsakokratne spremembe in/ali dopolnitve Splošnih pogojev poslovanja začnejo veljati in se uporabljati z iztekom osemdnevnega roka od objave sprememb in/ali dopolnitev. Če je sprememba in/ali dopolnitev Splošnih pogojev poslovanja nujna zaradi uskladitve s predpisi, lahko te spremembe in/ali dopolnitve stopijo v veljavo in uporabo tudi v krajšem času.

Ponudnik kupcem želi ugodno in prijetno nakupovanje v naši spletni trgovini.

Kras