Vizitka

Kras, d. o. o. je mesnopredelovalno podjetje z več kot 50-letno tradicijo in je največji slovenski proizvajalec pršuta in kraških mesnih specialitet. Naše temeljno poslanstvo je izdelava vrhunskih mesnin oprta na kraško in primorsko tradicijo. Z izvrstnim okusom naših izdelkov bogatimo mize na pomembnih dogodkih ali pa smo del kulinaričnega užitka sodobnega vsakdana. Naši izdelki so pomemben gradnik slovenske kulinarične pestrosti.

Najbolj prepoznavni izdelki so kraški pršut, kraška panceta in kraški zašink. Krasovi izdelki izhajajo iz kraške tradicije, izročil domačinov in posnemanja spretnosti starih mojstrov. S sledenjem dognanjem stroke ter z vlaganjem v tehnološko dovršenost njihove priprave, ohranjamo vrhunsko kakovost, ki je prilagojena zahtevam sodobnih kupcev. V bogatem naboru izdelkov so poleg kraških tradicionalnih specialitet še številne trajne salame, mortadele, kuhan in pečen pršut ter obarjeni poltrajni izdelki.

Družba želi ohraniti vlogo vodilnega slovenskega proizvajalca tradicionalnih kraških mesnin in se z najsodobnejšimi tehnološkimi postopki, tehnološkim, prehranskim in kulinaričnim znanjem v največji možni meri približati potrebam in željam sodobnega potrošnika glede pakiranja, distribucije in tržnega komuniciranja.

Sedež družbe in ostali podatki

Ime podjetja

KRAS mesnopredelovalna industrija d.o.o.

Sedež podjetja

Šepulje 31, 6210 Sežana

Telefon

+386 57 310 300

Faks

+386 57 310 327

E-pošta

info@kras.si

Davčna številka

SI54127106

Matična številka

5244005000

Družbe v tujini

Srbija

KRAS BEO d.o.o., direktor g. Milutin Nikić; nikic.milutin@pivka-s.co.rs

Hrvaška

KRAS mesna industrija d.o.o.,
direktorica Dinka Volf Klepec; dinka.volf.klepec@kras-mi.hr

Vodstvo

Direktor družbe

Stojan Hergouth

Direktor nabave in prokurist

Borut Volk

Direktorica prodaje domači trg

Andreja Gerželj Breščič

Direktor prodaje tuji trgi

Andrej Teraž

Direktorica finančno računovodskega sektorja

Slavica Čok

Direktor proizvodnje

Aljoša Pegan