Program razvoja podeželja

Informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki jih izvaja Kras d.o.o. na podlagi prejema podpore iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 – 2020. 1.

Podukrep 4.2: Podpore in naložbe v proizvodnjo

6. Javni razpis 

Odločba do pravice sredstev: 33141-122/2020/11

Projekt: Investicija v nabavo tehnološke, programske in strojne opreme v obratu Šepulje


POVZETEK

Podjetje Kras d.o.o. je v letu 2020 kandidiralo na 6. javnem razpisu 4.2. Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov.

GLAVNE DEJAVNOSTI

Osnovni namen predstavljene investicije je nova tehnološke oprema, ki bo omogočila proizvodnjo kakovostnejših in proizvodnjo novih izdelkov, izboljšala kvaliteto poslovnih podatkov odločanja ter izboljšala pogoje dela ter posledično ugodno vplivala na dvig produktivnosti. Slednja se bo odražala tudi pri realizaciji prihrankov.

CILJI

S tem namerava investitor doseči predvsem naslednje temeljne cilje:

 • posodobitev tehnoloških postopkov,
 • povečanje kvalitete proizvodnje,
 • povečanje konkurenčne sposobnosti,
 • zmanjšanje stroškov na enoto proizvoda
 • doseganje boljših finančnih rezultatov.


PRIČAKOVANI REZULTATI

Oprema je namenjena posodobitvi sedanjih linij in izboljšanju konkurenčnosti. Digitalizacija bo pripomogla pri upravljanju družbe in sprejemanju poslovnih odločitev. Dvignili bomo produktivnost, zmanjšali reklamacije in s tem konkurenčnost izdelkov.


Povezave


Podukrep 4.2: Podpore in naložbe v proizvodnjo

7. Javni razpis 
Odločba do pravice sredstev: 33141-91/2022/12
Projekt: Investicija v nabavo tehnološke, programske, strojne opreme ter gradnja lesenega objekta v obratu Šepulje

POVZETEK

Podjetje Kras d.o.o. je v letu 2022 kandidiralo na 7. javnem razpisu 4.2. Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov.

GLAVNE DEJAVNOSTI

Osnovni namen predstavljene investicije je nova tehnološke oprema, ki bo omogočila proizvodnjo kakovostnejših in proizvodnjo novih izdelkov, izboljšala kvaliteto poslovnih podatkov odločanja ter izboljšala pogoje dela ter posledično ugodno vplivala na dvig produktivnosti. Slednja se bo odražala tudi pri realizaciji prihrankov. Investicija zajema tudi gradnjo skladišča, ki bo v celoti zgrajen iz lesa, kar bo doprineslo uporabo naravnih virov pri gradnji.

CILJI

S tem namerava investitor doseči predvsem naslednje temeljne cilje:

 • posodobitev tehnoloških postopkov,
 • uporaba obnovljivih virov
 • povečanje kvalitete proizvodnje,
 • povečanje konkurenčne sposobnosti,
 • zmanjšanje stroškov na enoto proizvoda
 • doseganje boljših finančnih rezultatov.


PRIČAKOVANI REZULTATI

Oprema je namenjena posodobitvi sedanjih linij in izboljšanju konkurenčnosti. Digitalizacija bo pripomogla pri upravljanju družbe in sprejemanju poslovnih odločitev. Dvignili bomo produktivnost, zmanjšali reklamacije in s tem konkurenčnost izdelkov.