narezani-kraski-prsut

Nagradna igra “Mortadele KRAS”

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI „Mortadele KRAS“

ORGANIZATOR

1. člen Ta pravila določajo pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri „Mortadele KRAS“, katere organizator je družba KRAS d.o.o., Šepulje 31, 6210 Sežana (v nadaljevanju organizator). Ponudnik storitve je 12MEDIA d.o.o., Komenskega ulica 36, 1000 Ljubljana v sodelovanju s SEDEM, digitalni marketing, d.o.o., Ljubljanska cesta 13b, 1236 Trzin, matična številka 3315177, ID za DDV: SI95913025. Odgovornost za tehnično delovanje storitve in reševanje reklamacij nosi družba Sedem d.o.o., telefon: 08 200 12 81, e-mail: info@sedem.biz. Delovni čas reševanja reklamacij: od ponedeljka do petka med delavniki 09:00 – 16:00. Z uporabo SMS storitve „Mortadela KRAS“ se uporabnik strinja in potrjuje splošne pogoje uporabe storitve IMS, ki so objavljeni na www.www.kras.si

TRAJANJE IN NAMEN NAGRADNE IGRE

2. člen Nagradna igra se organizira in izvaja na celotnem področju Republike Slovenije, v maloprodajnih enotah vseh trgovin in trgovskih verig v Sloveniji, ki v svojem asortimaju ponujajo vse mortadele blagovne znamke KRAS, (pakirani in postreženi izdelki) za vse potrošnike izdelkov iz 3. člena teh Pravil, v času od 21.6.2021 do 31.8.2021. Nagradna igra je razdeljena na 9 krogov: 1. KROG: od 21.6.2021 do 27.6.2021 do 24.00 2. KROG: od 28.6.2021 do 4.7.2021 do 24.00 3. KROG: od 5.7.2021 do 11.7.2021 do 24.00 4. KROG: od 12.7.2021 do 18.7.2021 do 24.00 5. KROG: od 19.7.2021 do 25.7.2021 do 24:00 6. KROG: od 26.7.2021 do 1.8.2021 do 24:00 7. KROG: od 2.8.2021 do 8.8. do 24:00 8. KROG: od 9.8.2021 do 15.8.2021 do 24:00 9. KROG: od 16.8.2021 do 31.8.2021 do 24:00 Nagradna igra ima skupaj 9 tedenskih žrebanj, po eno na koncu vsakega kroga in finalno žrebanje finalne nagrade v katerem sodelujejo vsi uporabniki od 21.6.2021 do 31.8.2021. Namen organiziranja nagradne igre je promocija in pospeševanje prodaje blagovne znamke mortadel KRAS.

IZDELKI IN PAKIRANJE, KI SODELUJEJO V NAGRADNI IGRI

3. člen Za sodelovanje v nagradni igri pridejo v poštev vsa pakiranja in vsi okusi mortadel KRAS, ki se prodajajo v maloprodajnih enotah trgovin in trgovskih verig v Sloveniji.

ORGANIZACIJA IN NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

4. člen V nagradni igri lahko sodelujejo le fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejemajo pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri, objavljene na internetnem naslovu www.www.kras.si . Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom. Sodelovanje v nagradni igri je mogoče na sledeča načina (oba načina štejeta kot prijava za sodelovanje v nagradni igri); 1. da posameznik v času trajanja nagradne igre v trgovini kupi mortadelo KRAS, pakirano ali postreženo v delikatesi iz 3. člena teh Pravil, ter z istim računom pošlje prijavo preko SMS sporočila na številko 3131 s sledečo vsebino: KRAS in številka računa (npr. KRAS 123456). Nato prejme brezplačno povratno SMS sporočilo za potrditev pogojev nagradne igre in posredovanje svojih kontaktnih podatkov (ime, priimek, kraj in leto rojstva). Če uporabnik potrdi splošne pogoje s svojimi poslanimi podatki, prejme brezplačen SMS, da sodeluje v žrebanju. Uporabnik lahko pošlje neomejeno število številk računa. Vsak poslani SMS uporabnika se zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku ponudnika storitev (Telekom Slovenija, A1, Telemach in T-2). Vsak posamezni račun lahko uporabi samo enkrat. V primeru, da je račun z isto številko ponovno poslan s strani iste ali druge osebe (iz iste ali druge mobilne številke), se ta prijava razglasi za neveljavno. Vse pravilno poslane prijave preko SMS sporočila, ki bodo prejete na zgoraj naveden način, bodo vnesene v centralno bazo podatkov. Vsak udeleženec, ki bo v nagradni igri sodeloval na zgoraj naveden način mora originalni račun, kot dokaz o nakupu, hraniti do konca nagradne igre ter ga predočiti pri prevzemu nagrad. Iz računa mora biti razvidno, da je bil kupljen izdelek mortadele blagovne znamke KRAS, iz 3. člena teh Pravil. ali 2. sodelovanjem s poslano zgodbo z naslovom »Recept z mortadelo v glavni vlogi« Udeleženec v času trajanja nagradne igre na elektronski naslov info@sedem.biz pošlje avtorsko zgodbo z naslovom Recept z mortadelo v glavni vlogi« (v nadaljevanju: zgodba) ter strinjanje s temi splošnimi pogoji in posredovanju svojih kontaktnih podatkov (ime, priimek in telefonsko številko). Navedeno uporabnik pošlje tako, da pod zgodbo navede sporočilo z besedo DA in svoje kontaktne podatke (primer: DA Ana Novak 051 123 456). Zgodba mora vsebovati vsaj 1.000 znakov. Vse pravilno in pravočasno poslane zgodbe, bodo vključene v žrebanje. S poslano zgodbo posameznik dovoljuje organizatorju, da mu v primeru pravilno in pravočasno poslane zgodbe, na mail odgovori s sporočilom, da sodeluje v nagradni igri. Če poslana zgodba nima zadosti znakov, če ni napisana na zastavljeno temo, če ob zgodbi ni podano strinjanje s splošnimi pogoji te nagradne igre in obdelavo osebnih podatkov ali če le-teh ne posreduje, ali če je večkrat poslana ista zgodba s strani iste ali več oseb, organizator takšno prijavo v nagradno igro razglasi za neveljavno. Vsak udeleženec lahko v času trajanja te nagradne igre sodeluje z več različnimi zgodbami, vendar se morajo te zgodbe vsaj v 80% besedila razlikovati od že prejetih tekstov istega udeleženca. V nasprotnem primeru bodo ta besedila oz. zgodbe diskvalificirane. Organizator razglasi prijavo za neveljavno tudi, če je vsebina poslane zgodbe neprimerna, ali če iz vsebine izhaja vsakršno spodbujanje k narodni, rasni, verski ali drugi neenakopravnosti ter razpihovanje narodnega, rasnega, verskega ali drugega sovraštva in nestrpnosti. Število sodelovanj v nagradni igri ni omejeno, zato lahko posameznik večkrat sodeluje v nagradni igri in to na oba načina. Izjava o avtorskem delu: Udeleženec nagradne igre jamči, da je posredovana zgodba njegovo avtorsko delo v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Če se ugotovi, da udeleženec ni avtor poslane zgodbe, se takšna prijava izloči iz nagradne igre, udeleženec pa v nagradni igri ne sme več sodelovati. Udeleženec jamči, da s posredovano zgodbo nikakor ne krši avtorskih in drugih pravic tretje osebe. Obenem udeleženec, ki je poslal zgodbo, ki ni njegovo avtorsko delo, sprejema vse posledice in morebitne sankcije, ki bi nastale zaradi poslane neavtorske zgodbe. Organizator s temi pravili izključuje vsakršno svojo odgovornost v zvezi z morebitno objavo neavtorske zgodbe. Vse posledice takšne objave nosi izključno udeleženec, ki je takšno zgodbo poslal. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec brez pravice do nadomestila ali odškodnine prenaša izključno na organizatorja vse materialne avtorske pravice na poslanem avtorskem delu – zgodbi v neomejenem obsegu. Prenos pravic na organizatorja v navedenem obsegu in za navedeni namen je izključen in velja teritorialno neomejeno, za ves svet (preko svetovnega spleta) in časovno za ves čas trajanja avtorske pravice. SMS sporočila s številko računa, ali s poslano zgodbo, ki jih bo organizator prejel po zaključku trajanja nagradne igre, ne bodo sodelovali v nagradnem žrebanju. Udeleženec je lahko z eno številko računa posredovano preko SMS sporočila ali z zgodbo izžreban samo enkrat. Število sodelovanj istega udeleženca v času trajanja nagradne igre ni omejeno. Posameznik lahko sodeluje večkrat, in sicer vsakič z novo številko računa ali novo zgodbo. 5. člen V žrebanju nagrad posameznega kroga sodelujejo pravilne Prijave, prejete v času trajanja posameznega kroga nagradne igre, za katerega se izvede žrebanje in katerega časovno obdobje je definirano v 2. členu teh Pravil. S Prijavo v nagradno igro (z eno izmed možnosti iz 4. člena teh pravil) sodelujoči izrecno izjavlja, da je v celoti seznanjen s temi pravili nagradne igre in izjavlja, da se z njimi v celoti strinja. Prav tako se zavezuje, da bo v celoti spoštoval pravila nagradne igre. Organizator nagradne igre ne prevzema nobenih drugih stroškov in zavez, razen tistih, ki so opredeljene v pravilih te nagradne igre. Zaposleni pri organizatorju, njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma izven zakonski partner oziroma partner iz registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega) ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre ali zaposleni v podjetjih, ki so kakorkoli povezani s poslovanjem organizatorja, v nagradni igri ne smejo sodelovati. 6. člen Pravila nagradne igre bodo objavljena na spletni strani www.www.kras.si

NAGRADNI SKLAD

7. člen Sklad nagrad vsebuje: v 1.,2.,3.,4.,5,.6,.7.8.,9., krogu, opisanih v 2. členu, v vsakem krogu bo izžrebano: 1x košarica izdelkov KRAS v vrednosti 40 EUR V finalnem žrebanju 1.9.2021, se med vsemi sodelujočimi, ki so sodelovali od 21.6.2021 do 31.8.2021 izžreba glavna nagrada : 1 x SALAMOREZNICA BERKEL v vrednosti 433,61 EUR. Nagrad ni možno zamenjati za denar, druge nagrade ali storitve. Slike na promocijskem materialu in mobilni aplikaciji so simbolične narave.

CENIK SMS SPOROČIL

8. člen Vsak poslani SMS udeleženca in prenos podatkov se zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku uporabnikovega ponudnika poti (Telekom Slovenije, A1, Telemach in T-2). Posredovani SMS-i udeležencu s strani servisa IMS: uporabniki Telekom Slovenije, Debitelovi naročniki in predplačniki / A1 naročniki in predplačniki / Izi Mobil / M-Mobil / Telemach in T-2 so brezplačni. SMS storitev je mogoča v naslednjih mobilnih omrežjih: Telekom Slovenije, A1, Debitel, Izi Mobil, M-Mobil, Telemach in T-2.

ŽREBANJE NAGRAD

9. člen Žrebanje nagrad se bo izvajalo po naslednjem razporedu: Datumi žrebanja & nagrade. Sodelujejo vsi, ki so skladno s 4. členom pravil poslali SMS ali odgovorili na nagradno vprašanje) 1. KROG 28.6.2021: 1x paket KRAS v vrednosti 40,00EUR od 21.6.2021 do 27.6.2021 do 24.00 2. KROG 5.7.2021: 1x paket KRAS v vrednosti 40,00EUR od 28.6.2021 do 4.7.2021 do 24.00 3. KROG 12.7.2021: 1x paket KRAS v vrednosti 40,00EUR od 5.7.2021 do 11.7.2021 do 24.00 4. KROG 19.7.2021: 1x paket KRAS v vrednosti 40,00EUR od 12.7.2021 do 18.7.2021 do 24.00 5. KROG 26.7.2021: 1x paket KRAS v vrednosti 40,00EUR od 19.7.2021 do 25.7.2021 do 24:00 6. KROG 2.8.2021: 1x paket KRAS v vrednosti 40,00EUR od 26.7.2021 do 1.8.2021 do 24:00 7. KROG 9.8.2021: 1x paket KRAS v vrednosti 40,00EUR od 2.8.2021 do 8.8. do 24:00 8. KROG 16.8.2021: 1x paket KRAS v vrednosti 40,00EUR od 9.8.2021 do 15.8.2021 do 24:00 9. KROG 1.9.2021: 1x paket KRAS v vrednosti 40,00EUR od 16.8.2021 do 31.8.2021 do 24:00 Žrebanje glavne nagrade 1.9.2021: GLAVNA NAGRADA: 1 x SALAMOREZNICA BERKEL. V žrebanju sodelujejo vsi, ki bodo sodelovali v nagradni igri od 21.6.2021 do 31.8.2021 do 24:00. V primeru, da je med delovnim tednom (med ponedeljkom in petkom) praznik, se žrebanje izvede naslednji delovni dan. Ena fizična oseba lahko osvoji samo eno nagrado v enem krogu žrebanja. To pomeni, da v primeru, da se v nadaljevanju žrebanja istega kroga izžreba druga prijava iste osebe, s to prijavo oseba nima pravice do nagrade. Lahko pa dobitnik iz enega kroga sodeluje v žrebanjih naslednjih krogov, na osnovi prijav za ostale kroge, skladno s temi Pravili. Dobitniki bodo izžrebani iz centralne baze podatkov s pomočjo računalniške aplikacije, po metodi naključnega izbora. Žrebanje bo nadzirala dvo članska komisija, potrjena s strani organizatorja. Oba člana komisije sta zaposlena pri podjetju Sedem d.o.o.. O poteku žrebanja se bo vodil zapisnik. Komisija bo preverjala ali je dobitnik sodeloval v nagradni igri skladno s temi Pravili. V primeru, da se njegova Prijava razglasi za neveljavno, se izžreba novi dobitnik. 10. člen O poteku žrebanja se mora voditi zapisnik, ki mora vsebovati: kraj in čas žrebanja, skupno število prijav, datum in naziv elektronskega ali drugega javnega medija, v katerem so bila Pravila nagradne igre objavljena, imena in priimki članov komisije, način žrebanja dobitnikov, ime in priimek, naslov dobitnika in naziv nagrade. Zapisnik podpišeta oba člana komisije. Rezultati žrebanja so dokončni, pritožba na rezultate žrebanja pa ni mogoča. Organizator ne odgovarja za izgubljene pošiljke ter napačno ali nečitljivo navedene kontaktne podatke.

DOBITNIKI NAGRAD

11. člen Imena in priimki dobitnikov bodo objavljeni na www.www.kras.si najkasneje v 8 dneh po vsakokratnem žrebanju. Nagrajenci bodo o prejeti nagradi obveščeni z brezplačnim SMS sporočilom ali po telefonu, najpozneje v roku 5 dni od dneva žrebanja in sicer na telefonsko številko, s katere je bilo poslano SMS sporočilo s številko računa; ali na telefonsko številko, ki je bila posredovana z zgodbo. Dobitniki nagrad s sodelovanjem in potrditvijo, da se strinjajo s splošnimi pogoji sodelovanja v nagradni igri soglašajo, da se njihovo ime in priimek ter prejete nagrade objavijo na omenjeni spletni strani.

PREVZEM NAGRAD

12. člen Prejemniki nagrad prejmejo nagrado s strani potnikov KRAS, najkasneje v roku 30 dni od objave rezultatov. V primeru tehničnih ali drugih težav si organizator pridružuje pravico do podaljšanja roka pošiljanja, o čemer se prejemnike nagrad obvesti prek spletne strani www.www.kras.si . Stroške poštnih storitev krije organizator. Pogoj za izročitev nagrade je, da prejemnik nagrade izvajalcu v roku 7 dni od prejema obvestila o izžrebanju (SMS sporočilo/telefonski klic) pošlje (1.) naslednje osebne podatke:
    • ime in priimek,
    • naslov stalnega oz. začasnega prebivališča,
    • davčno številko – za prejemnike nagrad, katerih vrednost prejete nagrade preseže vrednost 42,00 EUR (v tem primeru prejemnika glavne nagrade),
ter v primeru sodelovanja v nagradni igri na podlagi poslanega SMS sporočila (2.) sliko/scan računa, iz katerega je razvidna številka računa in opravljen nakup izdelkov Mortadele KRAS na elektronski naslov info@sedem.biz ali priporočeno po pošti na naslov SEDEM d.o.o., Ljubljanska cesta 13b, 1236 Trzin , s pripisom: »KRAS nagradna igra« . Če se prejemnik nagrade na obvestilo o izžrebanju v roku 7 dni od prejema obvestila na to ne odzove in osebnih podatkov ne posreduje na način, kot to določa drugi odstavek te točke splošnih pogojev, se šteje, da nagrade ne želi prevzeti. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa nima nikakršnih obveznosti niti do prejemnika nagrade niti katere koli druge osebe. Prejemnik nagrade se lahko odpove nagradi v roku 7 dni od prejema obvestila, na način, da organizatorju ali izvajalcu, na kontakt, naveden v 12. točki teh splošnih pogojev, pošlje podpisano pisno izjavo, da se odpoveduje nagradi. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa nima nikakršnih obveznosti niti do prejemnika nagrade niti katere koli druge osebe. Odgovornost organizatorja za izgubljene pošiljke ali napačno navedene osebne podatke prejemnikov nagrade, kot tudi za obvestila o izžrebanju, ki so nečitljiva, nepopolna ali niso bila prejeta na način, kot ga določajo ti splošni pogoji, je v celoti izključena. Prejemniki nagrad nimajo pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večjih količinah od tistih, ki so navedene v teh splošnih pogojih. Nagrad ni mogoče menjati za gotovino ali jih zamenjati za druge artikle niti prenesti na tretjo osebo. Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja ali uporabe nagrad, s čimer se udeleženec s sodelovanjem v tej nagradni igri izrecno strinja. Organizator tudi ne prevzema nobenih drugih stroškov, povezanih z nagradno igro in posredovanjem nagrad prejemnikom nagrad, razen tistih, ki so opredeljena v teh splošnih pogojih.

DAVKI IN AKONTACIJA DOHODNINE

13. člen Prejemnik nagrade je po Zakonu o dohodnini (Ur. l. RS, št. 117/2006 s spremembami, v nadaljevanju ZDoh-2) davčni zavezanec, zato mora skladno z ZDoh-2 in Zakonom o davčnem postopku (Ur. l. RS, št. 117/2006 s spremembami, v nadaljevanju ZDavP-2) pred prevzemom nagrade organizatorju oziroma izvajalcu predložiti osebne podatke, navedene v drugem odstavku 8. člena teh splošnih pogojev. Organizator za prejemnika glavne nagrade od vrednosti posamezne nagrade odvede akontacijo dohodnine v skladu z zgoraj citiranimi in drugimi veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme prejemnika nagrade. Vrednost nagrad je izražena v maloprodajni vrednosti. Za prejemnike nagrad, katerih vrednost prejetih nagrad ne preseže 42,00 EUR (z vključenim DDV), je nagrada oproščena plačila dohodnine, zato organizator od podeljene nagrade ne odmeri in ne odtegne akontacije dohodnine. Za prejemnika nagrade, katerih vrednost nagrad presega 42,00 EUR (z vključenim DDV), organizator obračuna in plača akontacijo dohodnine po stopnji 25% od davčne osnove skladno z ZDoh-2. V primeru, ko izračunan znesek akontacije dohodnine za prejemnika nagrade ne preseže 20,00 EUR, se davčni odtegljaj ne odtegne in ne plača, vrednost darila pa se všteje v letno davčno osnovo davčnega zavezanca.

PREKINITEV NAGRADNE IGRE

14. člen Nagradna igra se lahko prekine samo v primeru, da nastopijo okoliščine, za katere organizator ni odgovoren, oziroma jih ni mogel preprečiti, odpraviti ali se jim izogniti. Sodelujoči bodo o morebitni prekinitvi nagradne igre obveščeni preko elektronskih ali drugih javnih medijev.

ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV UPORABNIKOV

15. člen S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec izrecno dovoljuje organizatorju, da se vsi osebni podatki, navedeni v 4. in 12. členu teh splošnih pogojev, lahko hranijo, obdelujejo ter uporabljajo za namen izvedbe nagradne igre in obveščanje prejemnikov nagrad v zvezi s posredovanjem nagrad. Organizator vse osebne podatke (ime, priimek, naslov, telefon, e-mail naslov, davčna številka), ki jih ob izvedbi nagradne igre pridobi od udeležencev, varuje skladno z relevantno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov. Udeleženec lahko kadarkoli zahteva vpogled, prepis, kopiranje, dopolnitev, popravek, blokiranje ali izbris svojih osebnih podatkov oz. prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov za namene predmetne nagradne igre, skladno z relevantno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov. Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam.

KONTAKT

16. člen Organizator: KRAS d.o.o., e-naslov: info@kras.si Delovni čas reševanja reklamacij: od ponedeljka do petka med delavniki 08:00 – 14:00. Izvajalec: Sedem d.o.o. IMS reklamacijska služba, Telefon: 08 200 12 81, E-mail: info@sedem.biz Delovni čas reševanja reklamacij: od ponedeljka do petka med delavniki 08:00 – 14:00.

RAZNO

16. člen Izvajalec je odgovoren za reševanje reklamacij in prevzema odgovornost za pravilno izvedbo storitev, razen za reklamacije, ki se nanašajo na ponudnika poti (mobilnega operaterja). V primeru utemeljenih reklamacij se izvajalec zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času in o tem obvestil udeleženca. Če se reklamacije nanašajo na ponudnika poti, izvajalec te posreduje ustrezni službi ponudnika poti. Vrnitev zneska udeležencu, na katerega se nanaša pozitivno rešena reklamacija glede plačila storitev, bo opravljena v skladu s postopki in pravili ponudnika poti. Ponudnik poti rešuje izključno reklamacije, ki se nanašajo na neizvršen prenos oz. dostavo SMS sporočil in plačilo storitev. Reklamacije v zvezi s pošiljanjem in prevzemom nagrad rešuje organizator. Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo udeleženec utrpel zaradi logističnih ovir, tehničnih težav in drugih napak nagrade. Organizator ne odgovarja za morebitne poškodbe nagrade pri transportu ali morebitno škodo pri uporabi nagrad.

KONČNE DOLOČBE

17. člen Udeleženec, ki sodeluje v nagradni igri, s svojo prijavo izrecno izjavlja, da je seznanjen s temi splošnimi pogoji in z njimi v celoti soglaša ter dovoljuje obdelavo posredovanih osebnih podatkov pod pogoji in na način določen s temi splošnimi pogoji. Splošni pogoji pričnejo veljati z njihovo javno objavo. Pravila nagradne igre so v času trajanja nagradne igre objavljena na spletni strani www.www.kras.si . Organizator si pridržuje pravico do sprememb splošnih pogojev. O vseh spremembah in novostih bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletni strani www.www.kras.si . Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Kopru.   Sežana, 18.6.2021  

NAGRAJENCI NAGRADNE IGRE

Nagrajenec/ka 1. kroga

Darilni paket Kras

Jasmina Kodrič

 

Nagrajenec/ka 2. kroga

Darilni paket Kras

Ivan Kragelj

 

Nagrajenec/ka 3. kroga

Darilni paket Kras

Vekoslava Mesarič


Nagrajenec/ka 4. kroga

Darilni paket Kras

Robi Turnšek


Nagrajenec/ka 5. kroga

Darilni paket Kras

Breda Cunder


Nagrajenec/ka 6. kroga

Darilni paket Kras

Mojca Stare


Nagrajenec/ka 7. kroga

Darilni paket Kras

Bojan Miško